Ogłoszenie związane z obozami postaci niezależnych wprowadzanymi w Aktualizacji 2.3

Witajcie, przemierzający Wyspę Siptaha!

Aktualizacja 2.3 to dowód na to, że bierzemy sobie Wasze opinie do serca i modyfikujemy w oparciu o nie podstawy rozgrywki w dodatku Isle of Siptah. Jednym z elementów, których najbardziej brakowało użytkownikom korzystającym z wczesnego dostępu, była wiarygodność świata gry, Ziemiom Wygnańców nadawana przez obecność obozów i osad postaci niezależnych. Dlatego wraz z Aktualizacją 2.3 na Wyspie Siptaha pojawi się kilkadziesiąt kontrolowanych przez trzy nowe frakcje obozów, a wraz z nimi nowe aktywności, postaci niezależne, nowa porcja wiedzy o świecie gry oraz nagrody.

Oznacza to jednak także, że nowe obozy, modyfikacje geometrii i nowe punkty zainteresowań mogą nałożyć się na budowle graczy wzniesione przed wprowadzeniem Aktualizacji 2.3. Przeprowadziliśmy wewnętrzną dyskusję na temat negatywnego wpływu tych nowych elementów świata na wzniesione w nim wcześniej budowle i uznaliśmy, że mimo potencjalnych problemów, nowe lokacje w ogromnym stopniu wzbogacają dodatek i podnoszą jego atrakcyjność.

Przyjrzyjmy się dokładniej tym zmianom, temu, jak mogą wpłynąć na Wasze wrażenia z rozgrywki oraz opracowywanym przez nas rozwiązaniom, które mają ograniczyć ich negatywny wpływ na już istniejące budynki – zarówno na oficjalnych, jak i prywatnych serwerach.

Nowe obozy i modyfikacje terenu

Wraz z Aktualizacją 2.3 w grze pojawi się w sumie 40 nowych obozów i lokacji. Dotyczyć ich będą takie same ograniczenia związane ze wznoszeniem budowli jak w przypadku wcześniejszych obozów na Wyspie Siptaha czy Ziemiach Wygnańców. Otóż wraz z najbliższym otoczeniem staną się odtąd obszarami chronionymi. Ma to zapobiec przejmowaniu przez graczy kontroli nad tymi lokacjami i miejscami odradzania się nowych postaci niezależnych.

Abyście mogli sprawdzić, czy nowe lokacje nałożą się na Wasze budynki, przygotowaliśmy mapę możliwie dokładnie przedstawiającą obszary, które ulegną modyfikacji. Znajdziecie ją poniżej.

Wprowadzone w Aktualizacji 2.3 zmiany dotkną wszystkich budynków graczy wzniesionych na nowych obszarach chronionych. O tym, jaki spotka je los, decydować będą dwa nowe ustawienia serwera: „EnableBuildingDestructionCapsules” i „CampCleanupDestroyFullBuilding”. Na serwerach prywatnych decyzja o tym, czy i kiedy z nich skorzystać, leżeć będzie w rękach administratora. O sposobie ich użycia na serwerach oficjalnych oraz o tym, jak planujemy zminimalizować wynikające z tego problemy, opowiemy w ostatniej części tego wpisu.

Nowe ustawienia serwerów

O tym, co po wprowadzeniu Aktualizacji 2.3 stanie się z budynkami zlokalizowanymi na obszarach chronionych, decydować będą dwie nowe opcje ustawień serwera:

EnableBuildingDestructionCapsules=True/False (domyślnie: False) to ustawienie decydujące o tym, czy budowle lub rekwizyty należące do graczy, a znajdujące się na obszarach chronionych nowych obozów, zostaną zniszczone, czy nie. Gdy opcja zostanie aktywowana (ustawienie: True), zniszczeniu ulegną wszystkie należące do graczy obiekty znajdujące się w obrębie obszarów chronionych lub się z nimi stykające. Oznacza to, że najprawdopodobniej istnieć przestaną także elementy, które funkcjonować mogły tylko w połączeniu z obiektami zniszczonymi. Funkcja ta co pięć minut będzie wyszukiwać kwalifikujące się obiekty i je niszczyć – o ile znajdą się w zasięgu wzroku któregoś z graczy. Gdy funkcja będzie wyłączona (jest to ustawienie domyślne: False), budowle nie będą niszczone i pozostaną w swojej pierwotnej lokalizacji – potencjalnie nakładając się na budynki nowych obozów i uniemożliwiając odradzanie się postaci niezależnych. Takich obiektów, zlokalizowanych na obszarach chronionych, nie będzie można rozbudowywać ani wzbogacać o rekwizyty.

CampCleanupDestroyFullBuilding=True/False (domyślnie: False) to ustawienie decydujące o tym, czy wraz z budowlami znajdującymi się na nowych obszarach chronionych zostaną też zniszczone połączone z nimi obiekty. Innymi słowy: czy zniszczeniu ulegnie cały budynek, czy tylko jego elementy znajdujące się w obrębie obszaru chronionego.

Administratorzy serwerów prywatnych będą mogli korzystać z tych ustawień w sposób dowolny, odpowiadający danej społeczności. Dla zapewnienia optymalnych wrażeń z rozgrywki zalecamy włączenie funkcji „EnableBuildingDestructionCapsules” przynajmniej podczas cyklu serwera, aby pozbyć się obiektów, które nakładają się na nowe obozy i nie pozwalają korzystać z oferowanych przez nie możliwości. Zalecamy także wyłączyć tę funkcję, gdy kolidujące z nowymi lokacjami obiekty zostaną już usunięte.

Co planujemy zrobić na serwerach oficjalnych

Na oficjalnych serwerach dodatku Isle of Siptah zamierzamy włączyć funkcję „EnableBuildingDestructionCapsules”. Oznacza to, że po wprowadzeniu Aktualizacji 2.3 zostaną na nich usunięte wszystkie budowle graczy znajdujące się na obszarach chronionych, a obiekty z nimi powiązane stracą stabilność i również ulegną zniszczeniu.

Aby zminimalizować negatywny wpływ opisanych zmian na Wasze budynki na oficjalnych serwerach Isle of Siptah, przygotowaliśmy szczegółową mapę dotkniętych nimi obszarów. Premiera Aktualizacji 2.3 odbędzie się nie wcześniej niż za tydzień od dzisiaj. Macie więc jeszcze czas, aby się przygotować i przenieść swoje budowle w bezpieczne miejsce.

Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązanie to nie pozwoli w pełni uniknąć utraty surowców i zasobów zużytych do budowy obiektów wzniesionych w miejscach dotkniętych zmianami. Dlatego już dziś na oficjalnych serwerach gry na PC rozpoczyna się wydarzenie, w ramach którego ilość pozyskiwanych przez Was zasobów będzie podwajana.

Mamy nadzieję, że ułatwi to relokację wszystkim tym grającym w Isle of Siptah, których dotkną wprowadzone zmiany. A pozostali niech potraktują to jako prezent z okazji premiery jednej z naszych najbardziej ambitnych aktualizacji, wprowadzającej mnóstwo nowej zawartości i nowych funkcji nie tylko na Wyspie Siptaha, ale też na Ziemiach Wygnańców!

Wydarzenie z podwajaniem zasobów zakończy się tydzień po premierze Aktualizacji 2.3.

Aby dowiedzieć się, co jeszcze wprowadzi Aktualizacja 2.3, zapoznajcie się z aktualną listą zmian.

Subscribe for updates

Mutant Newsletter
Marketing permission: I consent to allow Funcom Oslo AS to email me news, updates and offers on occasion and understand each mail will contain unsubscribe information.
Posted in