Modyfikacja systemu towarzyszy w Age of Sorcery

Czołem, Wygnańcy! 

Dzisiaj przyjrzymy się towarzyszom, których w Age of Sorcery czekają poważne zmiany. Ich źródłem będą nowe funkcje i ulepszenia, w tym nowe współczynniki i atuty, możliwość pozyskiwania towarzyszy za pośrednictwem czarnej magii i modyfikacje dotykające towarzyszy bezpośrednio. 

Po wprowadzeniu aktualizacji 3.0 będziecie mieli szersze możliwości kształtowania swoich postaci, także za sprawą zmian, jakim poddany zostanie system towarzyszy. Bez względu na to, czy zdecydujecie się kroczyć ścieżką mroku, czy nie, możecie stać się przywódcami posyłającymi do boju swych wiernych wojowników. Tylko od was zależy, czy będą nimi ludzie, demony czy nieumarli. 

Zmiany balansu 

Planując zmiany dotyczące towarzyszy, wiedzieliśmy, że chcemy ich zbalansować w taki sposób, by korzystanie z nich było jedną z opcji, a nie koniecznością. Dlatego w Age of Sorcery towarzysze będą mieć mniejsze zdrowie i zadawać mniejsze obrażenia, ale jeśli zechcecie, możecie uczynić ich potężniejszymi, rozwijając współczynnik władzy i posługując się związanymi z nim atutami. 

Brak towarzyszy nie będzie już tak dotkliwy jak dotąd, ale jeśli zdecydujecie się korzystać z ich pomocy, mogą okazać się dużo bardziej pożyteczni. 

Pracujemy nad dodatkową funkcją związaną z przeżywalnością towarzyszy, ale więcej na jej temat opowiemy w późniejszym terminie, bo trafi ona do gry po premierze Age of Sorcery.

Nowe współczynniki – władza 

Jednym z nowych współczynników, który trafi do gry wraz z aktualizacją Age of Sorcery, jest władza. Każdy zainwestowany w nią punkt zwiększy obrażenia zadawane przez waszych towarzyszy i ułatwi ogłuszanie ludzi, abyście mogli ich zniewolić lub wykorzystać w charakterze… paliwa do rytuałów. 

Związane z władzą atuty sprawiają także, że wrogowie bardziej skupiają się na waszych towarzyszach zamiast na was. Poprawiają też przeżywalność towarzyszy dzięki regeneracji zdrowia i leczeniu. Wybierając ostatni atut związany z władzą, będziecie mogli zdecydować, czy chcecie otrzymać jednego dodatkowego towarzysza, czy znacząco podnieść współczynniki tych już aktywnych. Po raz pierwszy będzie wam mogła towarzyszyć gwardia przyboczna składająca się z pary niewolników. 

Dzięki czarnej magii i możliwości spaczania współczynnika władzy zyskacie dostęp do nowych atutów, które zastąpią wcześniejsze atuty niespaczone. Pierwszy dostępny spaczony atut sprawia, że atakując, macie szansę wprawić waszych towarzyszy w stan szaleństwa, w którym będą przez jakiś czas zadawać większe obrażenia. Po zdobyciu pierwszego atutu związanego z władzą każdy punkt spaczenia wykorzystany do jej podniesienia zwiększy skuteczność tego atutu. 

Ostatni atut to „Demoniczny władca”. Za każdym razem, gdy traficie wroga, poprzez szczelinę między światami może przedostać się demon, który pomoże wam w eliminacji wrogów. Choć takie istoty są aktywne tylko przez chwilę, to jeśli wam się poszczęści, możecie przywołać większą ich liczbę.

Towarzysze demoniczni i nieumarli 

Czarnoksiężnik często narzuca innym swą wolę za pośrednictwem sług. W Age of Sorcery możecie przywoływać demony i ożywiać umarłych, aby wykonywali wasze polecenia, pod warunkiem, że się spaczycie i złożycie niezbędne ofiary z ludzi. 

W swojej bazie możecie stworzyć krąg mocy, który stanie się waszym oknem do wnętrza otchłani. Posługując się odpowiednimi składnikami, będziecie mogli przeciągać jej mieszkańców do swego świata. 

Przywoływać ich można tylko za pomocą krwi – demonicznej i ludzkiej. Sprowadźcie potężnego demona, aby rozgromił waszych wrogów, sami zaś ruszcie do boju na grzbiecie otchłannego konia lub nosorożca. To nie są zwykłe wierzchowce. Otchłanny nosorożec jest groźnym stworzeniem dysponującym niszczycielską szarżą. 

W Karnecie Bojowym znajdziecie również szereg nowych skórek, na przykład nieumarłego konia czy konia zjawę. 

Wiadomo, że czarnoksiężnicy mają w zwyczaju mieszać się w sprawy zmarłych. Możecie zaciągnąć nieprzytomnego niewolnika do płytkiego grobu i przeprowadzić rytuał, który przywróci go do życia. Współczynniki takiego niewolnika będą takie jak za życia, rozpocznie on swoją egzystencję na poziomie 20 (czyli na maksymalnym poziom towarzysza) i będzie dysponować trzema atutami. 

Z czasem jednak nawet umarli mogą dokonać żywota.  Ich ciała stopniowo niszczeją, aż w końcu się rozpadają i trzeba je zastąpić nowymi. 

Przywoływanie towarzyszy – demonów i nieumarłych, wierzchowców i wojowników – wymaga przygotowań i spaczenia, ale daje ogromne korzyści. Doświadczony przywoływacz z dostępem do kamienia ofiarnego może liczyć na stały dopływ gości, przy czym nigdy nie będzie to dwa razy taka sama istota. 

Age of Sorcery jest coraz bliżej 

Zbliżamy się do premiery tej ogromnej aktualizacji i fundamentalnej zmiany sposobu rozwijania Conan Exiles. Nie możemy się już doczekać, aż w wasze ręce trafi to wszystko, nad czym pracowaliśmy.  

Czarnoksiężnicy, barbarzyńcy i inni śmiałkowie – budujcie, walczcie i podbijajcie Ziemie Wygnańców, szukając stylu gry, który najbardziej wam odpowiada. 

A przede wszystkim nie dajcie się zabić 

Subscribe for updates

Mutant Newsletter
Marketing permission: I consent to allow Funcom Oslo AS to email me news, updates and offers on occasion and understand each mail will contain unsubscribe information.
Posted in