Współczynniki, atuty i spaczenie w aktualizacji Age of Sorcery

Czołem, Wygnańcy! 

Rozwijanie postaci w taki sposób, by spełniała wasze oczekiwania, to ważny aspekt Conan Exiles. Z upływem czasu zauważyliśmy, że niektórych współczynników i atutów gracze używają dużo rzadziej niż innych. Od dawna chcieliśmy coś z tym zrobić i uznaliśmy, że aktualizacja Age of Sorcery to ku temu doskonała okazja. 

Modyfikując system podczas prac nad Age of Sorcery, mieliśmy trzy cele. Po pierwsze, zbalansować na nowo współczynniki i atrybuty, aby zwiększyć ich ogólną przydatność. Po drugie, wprowadzić czarnoksięstwo w taki sposób, aby pasowało do świata gry. I po trzecie, wzbogacić proces rozwijania postaci o element wyboru. 

Pamiętać należy, że modyfikacja systemu współczynników i atutów ma w grze daleko idące konsekwencje – wpływa na walkę, towarzyszy, gromadzenie zasobów i wiele więcej. Oprócz przebudowy całego systemu wprowadzamy też funkcję spaczania współczynników, dającą dostęp do dodatkowych atutów związanych z czarnoksięstwem. 

Zaczniemy od omówienia zmian progresji ogólnej, następnie przejdziemy do konkretnych współczynników i ich efektów, a później do spaczenia, związanych z nim nowych atutów i ceny, jaką płacić muszą ci, którzy zdecydują się korzystać z czarnoksięskich mocy. 

Progresja i możliwość wyboru 

W Age of Sorcery z 390 do 60 zmniejszyliśmy liczbę punktów współczynników, które można zdobyć. Każdy współczynnik może mieć teraz maksymalnie 20 punktów, a koszt awansu na kolejne poziomy jest zawsze taki sam. Dzięki temu wzrosty współczynników powinny być dużo bardziej zauważalne. 

Dodatkowo za każde pięć punktów przeznaczone na dany współczynnik gracz otrzymuje atut. Co 10 punktów możecie wybierać spośród dwóch różnych atutów, tak więc dla każdego współczynnika istnieją dwa kamienie milowe – jeden po zainwestowaniu w niego 10 punktów i drugi po zainwestowaniu 20. 

Z niecierpliwością czekamy, aż zaczniecie testować różnego rodzaju kombinacje współczynników i atutów, aby odpowiednio wyspecjalizować swoje postacie. A dzięki czarnoksięstwu – jak się wkrótce przekonacie – ta różnorodność będzie jeszcze większa. 

Potęga atutów 

Wraz z aktualizacją Age of Sorcery do gry trafią naprawdę ciekawe nowe atuty. Oto kilka przykładów. Jednym z atutów dostępnych za 20 punktów zainwestowanych w zręczność jest „Potężne pchnięcie”, dzięki któremu wasz pierwszy atak po wykonaniu uniku nie zużywa wytrzymałości i ma zwiększoną penetrację. 

Atut „Budowniczy” sprawia, że wszystkie wzniesione przez was budowle są stabilniejsze, a „Surwiwalista”, że narzędzia są znacznie trwalsze oraz dużo mniej dokucza wam głód i pragnienie.  

„Mistrz tarczy” pozwala blokować nieblokowalne ataki kosztem większej ilości wytrzymałości i sprawia, że po udanym bloku reagujecie dwukrotnie szybciej. Nowych atutów jest dużo więcej – warto wypróbować wszystkie możliwości i kombinacje. 

Ponieważ maksymalna wartość współczynnika wyniesie teraz 20, będziecie mogli rozwinąć w pełni aż trzy współczynniki, czego wcześniej nie dało się zrobić. Możecie też rozdzielić punkty między większą liczbę współczynników, aby wasza postać była wszechstronniejsza. 

Nowe współczynniki 

Jak widać na liście zamieszczonej poniżej, celność, udźwig i przetrwanie zostały zastąpione nowymi współczynnikami. Modyfikacji uległy też efekty wszystkich współczynników. Oto lista: 

  • Siła: Jesteście umięśnionym kolosem. Zadajecie większe obrażenia bronią wymagającą siły i możecie nieco więcej przenosić. 
  • Zręczność: Utrzymujecie się przy życiu dzięki precyzji, wprawie i szybkości. Zadajecie większe obrażenia bronią wymagającą zręczności i macie większą wytrzymałość. 
  • Żywotność: Żywy wygnaniec to zabójczy wygnaniec. Macie więcej punktów życia. 
  • Władza: Wszyscy padają przed wami na kolana. Władza ułatwia ogłuszanie niewolników i zwiększa obrażenia zadawane przez towarzyszy. 
  • Wigor: Niebezpieczne otoczenie i walka o przetrwanie otwarły w was studnię siły woli, zwiększając waszą wytrzymałość i pancerz. 
  • Wprawa: Jedni niszczą, inni budują. Wy robicie i jedno, i drugie. Możecie przenosić przedmioty o większej wadze. 

Spaczenie – moc wymaga poświęcenia! 

W Age of Sorcery będziecie mogli rzucać mnóstwo czarnych zaklęć, ale jak to zwykle bywa, nie ma nic za darmo. Dostęp do czarnoksięstwa mają tylko osoby dotknięte łatwo dostrzegalnym spaczeniem. Ich twarze są wychudłe, a oczy wygłodniałe. Pomarszczoną skórę, pod którą widać zanikłe mięśnie, znaczą sczerniałe żyłki.  

Ten, kto chce się parać czarnoksięstwem, musi mieć w sobie spaczenie. A każde rzucone zaklęcie spacza odrobinę bardziej. Im bardziej spaczona jest osoba, tym mniejsze ma zdrowie i wytrzymałość. Wygnaniec może poświęcić maksymalnie połowę swego zdrowia i wytrzymałości, ale gdy to zrobi, żadne czarne zaklęcie nie będzie poza jego zasięgiem. 

Kolejnym krokiem na drodze ku spaczeniu jest ofiara. W Age of Sorcery możecie spaczyć swoją siłę, żywotność i władzę, aby zdobyć zupełnie nowe atuty. Wymaga to jednak użycia esencji dusz. Te pozyskuje się, przywiązując żywego człowieka do kamienia ofiarnego i wydzierając duszę z jego ciała. Po czymś takim zostaje z niego dymiąca powłoka, a wy stajecie się dumnymi posiadaczami esencji jego duszy.  

Następnie możecie spaczyć swoją siłę, żywotność i władzę o tyle punktów, ile wydaliście na dany współczynnik, przy czym każdy punkt spaczenia zużywa jedną esencję duszy. Jeśli macie, na przykład, sześć esencji dusz i cztery punkty zainwestowane w żywotność, możecie ją spaczyć do maksymalnie czterech punktów, zużywając cztery esencje z sześciu posiadanych. 

Spaczone atuty stają się dostępne w takich samych przedziałach punktowych jak atuty normalne i je zastępują. Każdy punkt spaczenia wydany na podniesienie współczynnika po uzyskaniu pierwszego atutu podnosi skuteczność tego atutu. 

Spaczone atuty stają się dostępne dopiero po spełnieniu określonych wymagań. Trzeba też pamiętać, że nie służą one do bezpośredniego rzucania czarnych zaklęć. Jeśli spaczycie, na przykład, swoją siłę, otrzymacie atut, który zwiększy zadawane obrażenia ponad wyznaczony przez nią limit, ale zmniejszy wasze maksymalne zdrowie i wytrzymałość.  

Zwykłe spaczenie można usunąć z pomocą niewolników-tancerzy, ale spaczenie współczynników jest trwałe i daje się odwrócić tylko poprzez ich zresetowanie. 

To jeszcze nie koniec! 

Nie możemy się już doczekać, aż zaczniecie eksperymentować z atutami i poziomami spaczenia, tworząc swojego idealnego Wygnańca – czy to barbarzyńcę, czy czarnoksiężnika, czy kogoś będącego ich połączeniem.  

Mamy nadzieję, że spodobało wam się to omówienie modyfikacji współczynników i atutów. Zachęcamy też do lektury wcześniejszych artykułów na temat czarnoksięstwa, zmian systemu stawiania budowli i trybu kreatywnego. Idźcie i napawajcie nimi oczy! 

Wkrótce udostępnimy kolejne informacje. 

Nie dajcie się zabić, Wygnańcy 

Subscribe for updates

Mutant Newsletter
Marketing permission: I consent to allow Funcom Oslo AS to email me news, updates and offers on occasion and understand each mail will contain unsubscribe information.