Transfer postaci w Conan Exiles na PC – informacje i samouczek

Przed przystąpieniem do przeniesienia swojej postaci z serwera na serwer zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami.

Informacje ogólne:

 • Nie jest możliwy transfer postaci na serwer, na którym gracz ma już postać.
 • W danej chwili można przenosić tylko jedną postać. Jeśli gracz wyeksportował już postać, musi ją zaimportować na serwer, zanim będzie mógł wyeksportować kolejną.
 • Po udanym zaimportowaniu postaci kolejną postać można przenieść dopiero po upływie okresu oczekiwania, który wynosi 24 godziny dla serwerów PvE i 7 dni dla serwerów PvP.
 • Nie można przenosić postaci, które są przeciążone lub są liderami klanów.

Zasady transferu postaci między serwerami:

 • Postaci można przenosić nie tylko między serwerami wyłącznie z Ziemiami Wygnańców, ale też z serwerów z Ziemiami Wygnańców na serwery z Wyspą Siptaha (aby przenieść postać na serwer z Wyspą Siptaha, należy zaopatrzyć się w dodatek Isle of Siptah).
 • Postaci można przenosić między serwerami oficjalnymi (czyli z jednego serwera oficjalnego na inny) według następujących zasad:
  • Z serwera PvP postać można przenieść na inny serwer PvP, ale też na serwery PvE-C lub PvE.
  • Z serwera PvE-C postać można przenieść na inny serwer PvE-C, ale też na serwer PvE.
  • Z serwera PvE postać można przenieść tylko na inny serwer PvE.
 • Postaci można przenosić z serwerów oficjalnych na nieoficjalne. Przenoszenie postaci w drugą stronę, czyli z serwerów nieoficjalnych na oficjalne jest niemożliwe.
 • Przenoszenie postaci między serwerami nieoficjalnymi jest uzależnione od ustawień konkretnych serwerów. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować powodzenia takiej operacji – gracz wykonuje ją na własne ryzyko.

Przenosząc postać na inny serwer zachowasz  co następuje:

 • Imię postaci.
 • Wygląd postaci (wybory dokonane podczas tworzenia postaci, definiujące jej aparycję).
 • Wyczyny (te, których nie otrzymuje się automatycznie).
 • Poziom (punkty doświadczenia) oraz punkty atrybutów.
 • Postępy postaci w zakładce „Podróż”.
 • Przedmioty znajdujące się w plecaku postaci (ekwipunek główny) i na pasku szybkiego dostępu.

Przenosząc postać na inny serwer stracisz  co następuje:

 • Wszystkie należące do postaci budynki i rekwizyty – zostaną one porzucone i zaczną niszczeć.
 • Wszystkich należących do postaci niewolników.

Transfer postaci krok po kroku:

 1. Wejdź na serwer, gdzie znajduje się postać, którą chcesz przenieść.
 2. Naciśnij klawisz „ESC” na klawiaturze, aby wywołać menu opcji i wybierz opcję „Transfer na serwer”.
 3. W menu „Przesłanie postaci” naciśnij przycisk „Prześlij postać”, co spowoduje otwarcie okna potwierdzenia.
 4. W polu tekstowym wpisz słowo „Transfer” (lub jego odpowiednik, w zależności od wersji językowej gry), aby aktywować przesyłanie postaci.
 5. Gdy to zrobisz, gra wróci do menu głównego.
 6. Otwórz menu przeglądarki serwerów.
 7. Wybierz serwer, na który chcesz przenieść swoją postać, a na którym nie masz jeszcze stworzonej postaci (weź pod uwagę zasady transferu postaci między serwerami i zwróć uwagę na związaną z nimi ikonę w przeglądarce serwerów).
 8. Po wejściu na serwer i otwarciu menu tworzenia postaci naciśnij przycisk „Zaimportuj postać”.
 9. Po naciśnięciu przycisku „Importuj” i udanym zakończeniu transferu uzyskasz możliwość gry swoją postacią.